Program Hakkında


 

AUZEF’e bağlı olan Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, iki yıllık uzaktan öğretim ön lisans programıdır. Geomatik (Jeodezi ve Fotogrametri veya Harita) Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Orman ve Ziraat Fakülteleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Coğrafya gibi birbirinden farklı çok sayıda lisans programında ders olarak öğretilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaşan dünyamızda her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. Bu bağlamda artan talep nedeniyle özellikle veri üretimi konusunda çalışabilecek ara elemanların eksikliği önemli ölçüde hissedilmeye başlanmıştır. Programımız bu eksikliğin giderilmesini ve yaşamsal faaliyet alanlarında veri yönetimi ile mekânsal veriye duyulan gereksinimin karşılanmasını hedeflemektedir.

 

DETAYLI BİLGİ

Programımız, CBS alanında bilginin doğrudan uygulanması ve yoğun bir çalışma deneyimi için uygun öğrencileri önceden hazırlayarak sektörün ve ekonomik gelişimi desteklemek ve teori ve teknolojiyi birleştirecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler, ön lisans eğitimleri boyunca, temel CBS kaynaklara sahip olup, Coğrafyaya özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yaparlar; Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve CBS problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanırlar.Fotogrametri ve Uzaktan Algılama teknolojilerini kullanabilen, afet yönetimi, sular, yer şekilleri, ekoloji, şehirleşme, gelişme, kalkınma, turizm gibi coğrafi konularda öncü olabilirler.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.


Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)'nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz.


 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı; bilgisayar destekli temel tasarım ve haritalama, coğrafi bilgi sistemleri, kartografya, CBS’de proje tasarımı, kent bilgi sistemleri, CBS’de harita tasarımı ve topoloji gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 


MEZUNİYET

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.


Programdan mezun olan öğrenciler, Coğrafi Bilgi Sistemi Meslek Elemanı unvanını alarak "Coğrafi Bilgi Sistemi Meslek Elemanı Programı Ön Lisans" derecesine sahip olurlar.

 

 


KARİYER OLANAKLARI

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı'ndan mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda KPSS'ye girerek kamuda çalışabileceği gibi;

 • Kamu kurum kuruluşlarında,
 • Yerel Yönetimlerde,
 • Bilişim Sektörü,
 • İnşaat Sektörü,
 • Telekomünikasyon Sektörü,
 • Mimar ve Şehir Planlama Sektörü,
 • Denizcilik ve Kıyı Yönetimi, Sektöründe,
 • Enerji sektörü,
 • Lojistik sektörü,
 • Sigorta sektörü,
 • Sağlık sektörü,
 • Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar,
 • Ormancılık Uygulamaları, Zirai Uygulamalar, Savunma Uygulamaları,
 • Maden sektörü, vb. gibi birçok özel sektörde iş imkânı bulabilirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.