Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrenciler "Coğrafi Bilgi Sistemi Meslek Elemanı" ünvanı alırlar.

  Coğrafi Bilgi Sistemleri programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda KPSS'ye girerek kamuda çalışabileceği gibi;

  • Kamu kurum kuruluşlarında,
  • Yerel Yönetimlerde,
  • Bilişim Sektörü,
  • İnşaat Sektörü,
  • Telekomünikasyon Sektörü,
  • Mimar ve Şehir Planlama Sektörü,
  • Denizcilik ve Kıyı Yönetimi, Sektöründe,

      Mezuniyet Koşulları

  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.