Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Coğrafi Bilgi Sistemi Meslek Elemanı” ünvanı alırlar. Coğrafi Bilgi Sistemleri ön lisans programı mezunları;

Coğrafi Bilgi Sistemleri programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda KPSS’ye girerek kamuda çalışabileceği gibi;

 • Kamu kurum kuruluşlarında,
 • Yerel Yönetimlerde,
 • Bilişim Sektörü,
 • İnşaat Sektörü,
 • Telekomünikasyon Sektörü,
 • Mimar ve Şehir Planlama Sektörü,
 • Denizcilik ve Kıyı Yönetimi, Sektöründe,
 • Enerji sektörü,
 • Lojistik sektörü,
 • Sigorta sektörü,
 • Sağlık sektörü,
 • Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar,
 • Ormancılık Uygulamaları, Zirai Uygulamalar, Savunma Uygulamaları,
 • Maden sektörü, vb. gibi birçok özel sektörde iş imkânı bulabilir

Mezuniyet Koşulları

 •  Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 •  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar