Ders Materyallerinde Güncelleme

Değerli Öğrencimiz;

FOTOGRAMETRİ ders kitabında bazı güncellemeler yapılmıştır.

Güncel ders notlarına Öğrenme Yönetim Sistemi’nden ulaşabilirsiniz.

Derslerinizde başarılar dileriz.