Coğrafi Bilgi Sistemleri Programında Zorunlu Stajlar

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programında zorunlu staj 30 iş günü olup, 1, 2. ve 3. yarıyıldaki tüm zorunlu dersleri almış öğrenciler tarafından Şubat- Mart-Nisan (1 Şubat 2017 – 30 Nisan 2017) aylarında gerçekleştirilmektedir.

Staj başvuru form ve dokümanlarına aşağıdaki “İlgili Belgeler” kısmından erişebilirsiniz.

Staj ile ilgili staj kılavuzunun mutlaka okunması gerektiğini belirtir, tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

İlgili Belgeler