AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Özlem Sertkaya DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

srtkydgn@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15770

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Süheyla BALCI AKOVA

İstanbul Üniversitesi

balova@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15761

Özgeçmiş

Doç. Dr. Muzaffer BAKIRCI

İstanbul Üniversitesi

mubak@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15763

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cihan BAYRAKTAR

İstanbul Üniversitesi

cihanbyr@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15723

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Muzaffer BAKIRCI

İstanbul Üniversitesi

omubak@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 1576

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi

ozdemirh@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15771

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

İstanbul Üniversitesi

akmans@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11658

Özgeçmiş

Doç. Dr. Volkan YILDIRIM

Karadeniz Teknik Üniversitesi

yvolkan@ktu.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Mehmet ÇETİN

Kastamonu Üniversitesi

mcetin@kastamonu.edu.tr

(366) 280 29 20

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

Mustafa Kemal Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BEKTAŞ

İstanbul Üniversitesi

hbektas@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11660

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15868

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cem KIRLANGIÇOĞLU

Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan SARPTAŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi

hasan.sarptas@deu.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih DÖKER

Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Zeynel ÖZTÜRK

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Topçu Ahmet ERTEK

İstanbul Üniversitesi

taertek@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15767

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÇILĞIN

Munzur Üniversitesi

Öğr. Gör. Fatih ADIGÜZEL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

fadiguzel@mehmetakif.edu.tr

(248) 411 63 82 – 157

Öğr. Gör. Mahmut ÇERÇİOĞLU

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif ERDOĞAN

Çukurova Üniversitesi

maerdogan@cu.edu.tr

(212) 473 70 70

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gökhan TURAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

Uzm. Ahmet ŞAHAP

Özel Sektör

Uzm. Efdal KAYA

Özel Sektör

Öğr. Gör. Fatih OCAK

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

Özgeçmiş

Uzm. MESUT ŞİMŞEK